ZITTING VAN 09 08 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Maggie Thielemans, waarnemend burgemeester

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Rita Huybrechts, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, schepen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen vast bureau van 02 augustus 20211

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 02 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling maatschappelijk werker zorgloket

 

Het vast bureau stelt één maatschappelijk werker zorgloket B1-B3 halftijds aan in contractueel verband met contract van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Vervanging personeelslid

 

Het vast bureau gaat over tot de aanstelling van twee maatschappelijk werkers zorgloket à rato van 19/38 in vervanging van een personeelslid tijdens opname van voltijds onbetaald verlof.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021