ZITTING VAN 30 05 2022 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Maggie Thielemans, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 30 MEI 2022

 

BES Notulen vast bureau van 23 mei 2022

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 23 mei 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 08/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 MEI 2022

 

BES Verlenging huurcontract Betekomsesteenweg

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 08/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 MEI 2022

 

BES Verlenging huurcontract Rozendal

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 08/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 MEI 2022

 

KEN Bestemmingswijziging LOI De Schrans

 

Het vast bureau neemt kennis van de mededeling dat de bestemming van het LOI tot 30 september 2022 verder wordt gewijzigd naar doorgangswoning.

 

Publicatiedatum: 08/06/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.