ZITTING VAN 22 05 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 MEI 2023

 

BES Notulen vast bureau van 15 mei 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 15 mei 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 02/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 MEI 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 02/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 MEI 2023

 

BES Poolstok - av van 26 mei 2023

 

Het vast bureau keurt de agendapunten voor de algemene vergadering van Poolstok van 26 mei 2023 goed en geeft volmacht aan hun bestuurslid, Mieke Hullebroeck, (ondervoorzitter, algemeen directeur Stad Gent) om het OCMW van Begijnendijk te vertegenwoordigen.

 

Publicatiedatum: 02/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 MEI 2023

 

BES Poolstok - bav van 26 mei 2023

 

Het vast bureau keurt de agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Poolstok van 26 mei 2023 goed en geeft volmacht aan hun bestuurslid, Mieke Hullebroeck, (ondervoorzitter, algemeen directeur Stad Gent) om het OCMW van Begijnendijk te vertegenwoordigen.

 

Publicatiedatum: 02/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 MEI 2023

 

BES Samenwerkingovereenkomst

 

Het vast bureau keurt de voorliggende samenwerkingsovereenkomst over het matchingsproces in kader van de Europa WSE oproep “lokale partnerschappen” goed en duidt Tielt-Winge aan om het matchingsproces te voeren conform de Call for intrest en om, na het doorlopen van de volledige matchinsprocedure, de verdere vorming van het partnerschap op te starten.

 

Publicatiedatum: 02/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 MEI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/120

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/120' goed.

 

Publicatiedatum: 02/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 MEI 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/19

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/19' goed.

 

Publicatiedatum: 02/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 MEI 2023

 

BES Planningssoftware thuisdienst : aankoop D-Plan

 

Het vast bureau gaat over tot het huren van de module D-Plan voor de planning van de thuisdiensten.

 

Publicatiedatum: 02/06/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.