ZITTING VAN 12 09 2022 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 12 SEPTEMBER 2022

 

BES Notulen vast bureau van 5 september 2022

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 5 september 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 20/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 SEPTEMBER 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 20/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 SEPTEMBER 2022

 

KEN Opvolgingsrapportering 2022

 

Het vast bureau neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2022 in bijlage bij dit agendapunt.

 

Publicatiedatum: 20/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 SEPTEMBER 2022

 

BES Vervanging personeelslid tijdens ziekteverlof

 

Het vast bureau stelt een maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 halftijds aan in vervanging van een personeelslid tijdens ziekteverlof.

 

Publicatiedatum: 20/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 SEPTEMBER 2022

 

BES Opzeg huurovereenkomst Rozendal

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 20/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 SEPTEMBER 2022

 

BES Toelating stage

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 20/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 SEPTEMBER 2022

 

KEN Jaarverslag juridische dienstverlening 2021

 

Het vast bureau neemt kennis van het jaarverslag juridische dienstverlening 2021 van IGO.

 

Publicatiedatum: 20/09/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.