ZITTING VAN 27 12 2023 - 11:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Notulen vast bureau van 18 december 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 18 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

KEN Wijziging toezichtprocedure IGS en VVMW

 

Het vast bureau neemt kennis van de brief van Agentschap Binnenlands bestuur in verband met de wijziging toezichtprocedure voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/361

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/361' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/1

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/1' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/2

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/2' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/49 en 2024/1

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/49 en 2024/1' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Aanvaarding stopzetting huurcontract

 

Het vast bureau aanvaardt de opzeg van de huurovereenkomst Vissendijk 3 te 3130 Begijnendijk met ingang van 01 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023