ZITTING VAN 06 05 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Notulen vast bureau van 29 april 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 29 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Dagorde RMW van 16 mei 2024

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 16 mei 2024 en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/96

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/96' goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/97

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/97' goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Dwangbevelen onbetaalde openstaande vorderingen

 

Het vast bureau viseert en verklaart dwangbevelen uitvoerbaar en geeft de opdracht aan de financiële dienst hiervoor het nodige te doen.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Aanstelling vervanging doelgroepenbeleid

 

Het vast bureau stelt tijdelijk een medewerker secretariaat aan in de functie van deskundige doelgroepenbeleid/groepswerking 80 % en kent een toelage toe voor het waarnemen van een hogere functie vanaf 6 mei 2024.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Aanstelling voltijds administratief medewerker

 

Het vast bureau besluit één voltijds administratief medewerker secretariaat C1-C3 in contractueel verband aan te stellen met een vervangingscontract bepaalde duur vanaf 13 mei tot en met 30 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.