ZITTING VAN 11 03 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

BES Notulen vast bureau van 04 maart 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 04 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/11

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/11' goed.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/51

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/51' goed.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/52

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/52' goed.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

BES Beëindiging arbeidsovereenkomst

 

Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een personeelslid in wederzijds akkoord.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

BES Doorschuiven in de functionele loopbaan

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

BES Doorschuiven in de functionele loopbaan

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

BES Aanstelling notaris - Bieheidebos

 

Het vast bureau stelt notariskantoor Michiels, Stroeykens & Pelgrims aan voor de afhandeling van de grondruil met opleg ter verkrijging van het Bieheidebos.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 MAART 2024

 

BES Het vellen van 7 hoogstammige bomen

 

Het vast bureau gaat akkoord met het vellen van zeven hoogstammige dennenbomen, zoals omschreven in de omgevingsvergunningsaanvraag stedenbouwkundige handeling met dossiernummer OMV_2023171455, op een perceel gelegen Seypstraat ZN, kadatraal gekend onder 2de afdeling, sectie A, nummer 224A op voorwaarde dat de compensatie wordt voorzien op hetzelfde perceel.

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.