ZITTING VAN 25 05 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Notulen vast bureau van 17 mei 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van  17 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 01/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Akte verkoop Wouters

 

Het vast bureau besluit akkoord te gaan met de ontwerpakte voor de verkoop van de gronden zoals bepaald in de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020.

 

Publicatiedatum: 01/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Week /dag van de mantelzorg

 

Het vast bureau besluit dat er in het kader van de week van de mantelzorg aan alle mantelzorgers die in 2021 een mantelzorgpremie kregen uitgekeerd, een postkaart wordt verstuurd.

 

Publicatiedatum: 01/06/2021