ZITTING VAN 03 06 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2024

 

BES Notulen vast bureau van 27 mei 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 27 mei 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/22

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/22' goed.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/124

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/124' goed.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen VK 2024/1

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2024

 

BES Afsluiten kandidatenlijst jobstudenten

 

Het vast bureau sluit de lijst af van de ingediende kandidaturen voor de twee voltijdse studentenjobs bij de dienst huishoudhulp met dienstencheques tijdens de zomervakantie.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2024

 

BES Aanzuivering provisierekening sociale dienst

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.