ZITTING VAN 27 05 2024 - 16:30 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2024

 

BES Notulen vast bureau van 21 mei 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 21 mei 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/21

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/21' goed.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/117

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/117' goed.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/118

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/118' goed.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2024

 

BES Voorkooprecht Noodkoopwoningen

 

Het vast bureau stelt IGO als externe partij aan om namens begunstigde OCMW Begijnendijk de voorkooprechten betreffende het themabestand Noodkoopwoningen op te laden in het e-voorkooploket.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2024

 

BES Opleiding huishoudhulpen 2024

 

Het vast bureau besluit om de kosten van de georganiseerde vorming van de huishoudhulpen ten laste te nemen.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.