ZITTING VAN 17 07 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Steven Vermeulen, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Stien Van der Auwera, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, schepen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JULI 2023

 

BES Notulen vast bureau van 10 juli 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 10 juli 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JULI 2023

 

BES Beslissing inzake vrijliggende stukken grond

 

Het vast bureau geeft volgende gronden en maakt ze bekend zoals beschreven in de procedure hoger bod:

Ligging: Tremelo 2/ afd Baal, Sectie: C/0115/deel, Aard: Bouwland Achterdem, Totale grootte: 1ha 35a 70 ca, Te verhuren oppervlakte: 67a 00 ca Deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. Minimum bod € 226,00 per jaar.

De biedingen dienen bij de financiële dienst toe te komen uiterlijk op vrijdag 15 september 2023 om 12.00 u.

De biedingen worden op vrijdag 15 september 2023 om 13.00 u in openbare zitting geopend en voorgelezen.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JULI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/180

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/180' goed.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JULI 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/27

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/27' goed.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JULI 2023

 

BES Dwangbevelen onbetaalde openstaande vorderingen

 

Het vast bureau van het OCMW Begijnendijk viseert en verklaart dwangbevelen uitvoerbaar en geeft de opdracht aan de financiële dienst hiervoor het nodige te doen.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JULI 2023

 

BES Vervanging deskundige doelgroepenbeleid (B1-B3)

 

Het vast bureau stelt een deskundige doelgroepenbeleid / groepswerking (B1-B3) deeltijds aan in vervanging van een personeelslid tijdens diens opname van voltijds onbetaald verlof als recht.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JULI 2023

 

BES Aanstelling vervanging technisch beambte

 

Het vast bureau stelt een deeltijdse technisch beambte E1-E3 aan met een vervangingscontract bepaalde duur vanaf 2 augustus 2023 tot en met 31 oktober 2023.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JULI 2023

 

BES Deelname aan de Youca Action Day

 

Het vast bureau neemt deel aan de Youca Action Day op 19 oktober 2023 en steunt op die manier een jongerenproject van Plan International in Senegal en België.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JULI 2023

 

BES Griepvaccinatie OCMW-personeel

 

Het vast bureau biedt het OCMW-personeel de mogelijkheid om zich te laten inenten tegen de griep.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.