ZITTING VAN 08 01 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Notulen vast bureau van 27 december 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 27 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Dagorde RMW van 18 januari 2024

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 18 januari 2024 en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/2

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/2' goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/375

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/375' goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/4

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/4' goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024