ZITTING VAN 04 03 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 4 MAART 2024

 

BES Notulen vast bureau van 26 februari 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 26 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/10

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/10' goed.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/43

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/43' goed.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 MAART 2024

 

BES Vacantverklaring één voltijdse functie

 

Het vast bureau verklaart de functie van één voltijds administratief medewerker secretariaat C1-C3 in contractueel verband - met vervangingscontract ziekte - vacant.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 MAART 2024

 

BES Vacantverklaring 3 technisch beambten

 

Het vast bureau stelt de functie van twee deeltijdse (32/38) en één deeltijdse (24/38) technisch beambten (E1-E3) huishoudhulp met dienstencheques in contractueel verband bepaalde duur van drie maanden, met de mogelijkheid tot een overeenkomst van onbepaalde duur vanaf de vierde maand vacant.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.