ZITTING VAN 09 10 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Notulen vast bureau van 2 oktober 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 2 oktober 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/41

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/41' goed.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/284

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/284' goed.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Aanstelling van een technisch beambte E1-E3

 

Het vast bureau stelt de geslaagde kandidaat aan in de functie van een deeltijds technisch beambte E1-E3 huishoudhulp met dienstencheques in contractueel verband bepaalde duur van drie maanden, met de mogelijkheid tot een overeenkomst van onbepaalde duur vanaf de vierde maand.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Uitbetaling selectiecommissie

 

Het vast bureau besluit de selectiecommissie uit te betalen voor de selectieprocedure van de functie van twee deeltijdse (32/38) en één deeltijdse (24/38) technisch beambten E1-E3 huishoudhulp met dienstencheques in contractueel verband bepaalde duur van drie maanden, met de mogelijkheid tot een overeenkomst van onbepaalde duur vanaf de vierde maand.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Vervanging maatschappelijk werker

 

Het vast bureau stelt een maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 bijkomend aan à rato van 7.60/38 in vervanging van een personeelslid tijdens opname van voltijds onbetaald verlof als recht.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Grondruil met opleg - Bieheidebos

 

Het vast bureau besluit om, in het kader van de grondruil met opleg van de percelen behorende tot het Bieheidebos, uitgezonderd perceel 24007_B_0159_E_000_00 liggende in het RUP centrum Begijnendijk in een zone voor rustige woonwijken met overdruk zone voor bescheiden woonaanbod, een verduidelijking over de afwijkingen te vragen aan Teccon en Goeron. Indien het daarna gewenst is, Teccon ook onze gronden laten schatten in Aarschot. De administratie zal met Aarschot over de afwijkende bedragen van de schattingen communiceren.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Aanduiding vertegenwoordiging in rechte

 

Het vast bureau besluit om een jurist in dienst van IGO Leuven en in die hoedanigheid ook werkzaam voor het OCMW van Begijnendijk aan te duiden om het OCMW in rechte te vertegenwoordigen in de zaak bij de arbeidsrechtbank te Leuven.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Aanvraag opleiding

 

Het vast bureau geeft toestemming voor het organiseren van één dag opleiding op het OCMW door Cipal Schaubroeck.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.