ZITTING VAN 30 08 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen vast bureau van 23 augustus 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 23 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuring en kennisgeving bestelaanvragen

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Betaalbaarstelling facturen +€ 2.000,00

 

Betaalbaarstelling factuur - Upgrade DSD software

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

KEN Aanrekeningen +2 000,00 en betalingsverbintenissen

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Consultancy Cipal Schaubroeck

 

Het Vast Bureau besluit om een beroep te doen op consultancy vanuit Cipal Schaubroeck voor ondersteuning van de opstart van het Neptunus programma voor 6 dagen tijdens de periode 01 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 aan de kostprijs van € 756 per dag consultance.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021