ZITTING VAN 03 05 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Notulen vast bureau van 26 april 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 26 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuring en kennisgeving bestelaanvragen

 

Het vast bureau neemt kennis van de bestelaanvragen en bestelbons en keurt ze goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

KEN Aanrekeningen +2 000,00 en betalingsverbintenissen

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Aanstelling vervanger

 

Het vast bureau gaat over tot de aanstelling van één voltijds administratief medewerker in vervanging van een voltijds personeelslid voor de duur van het moederschapsverlof.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Reglement mobiele toestellen

 

Het vast bureau besluit het reglement mobiele toestellen voor het personeel goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Kost opzetten nieuwe servers voor DSD

 

Het vast bureau besluit om de servers, nodig voor installatie van DSD, te hosten bij Remmicom. De kostprijs bedraagt éénmalig € 420,00 excl. BTW en maandelijks € 125,00 excl. BTW.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

KEN Aankoop laptops en ICT-materiaal gemeente en OCMW

 

Het vast bureau neemt kennis van de gunning van de opdracht "Aankoop laptops en ander ICT-materiaal voor gemeente en OCMW"

 

Publicatiedatum: 11/05/2021