ZITTING VAN 16 08 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen vast bureau van 9 augustus 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 9 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021