ZITTING VAN 10 01 2022 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Notulen vast bureau van 3 januari 2022

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 3 januari 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij enz

 

Het vast bureau gunt de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het reinigen en herstellen van kledij - perceel 1 (aankoop (signalisatie-) en werkkledij)” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Delcaert-Vercammen Safety nv, Mechelsesteenweg 708 te 1800 Vilvoorde, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als het basisperceel.

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij enz

 

Het vast bureau gunt de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het reinigen en herstellen van kledij - Perceel 2 (aankoop (veiligheids)schoenen)” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Planet Europe nv, Kerkstraat 40 te 2430 Laakdal, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als het basisperceel.

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij enz

 

Het vast bureau gunt de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het reinigen en herstellen van kledij - Perceel 3 (aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM))” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Planet Europe nv, Kerkstraat 40 te 2430 Laakdal, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als het basisperceel.

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij enz

 

Het vast bureau gunt de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het  reinigen en herstellen van kledij - Perceel 4 (het reinigen en herstellen van arbeidskledij)” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Texworks bvba, Pastorijstraat 16 te 3130 Betekom, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als het basisperceel.

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Consolidatie arbeidsongeval

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.