ZITTING VAN 02 08 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Maggie Thielemans, waarnemend burgemeester

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Veerle Verwulgen, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, schepen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen vast bureau van 26 juli 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 26 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 5 AUGUSTUS 2021

 

BES Opvolging voedselbos duurzaam Begijnendijk

 

Het vast bureau is akkoord om het bouwland Begijnendijk 2 Afd/Betekom A/0499/ Bouwland Baemsberg, 65a 40ca kosteloos ter beschikking te stellen aan de vereniging 'Duurzaam Begijnendijk' voor het uitbouwen van een voedselbos ten behoeve van de inwoners voor een periode van 25 jaar. Het vast bureau is akkoord om het bouwland Begijnendijk 2 Afd/Betekom A/0498A bouwland Baans Berg 57a42ca eveneens kosteloos aan hen ter beschikking te stellen voor het uitbouwen van een samen-tuin ten behoeve van de inwoner.

Een samenwerkingsovereenkomst wordt opgemaakt en zal op de raad voor maatschappelijk welzijn ter goedkeuring geagendeerd worden.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021