ZITTING VAN 16 05 2022 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2022

 

BES Notulen vast bureau van 9 mei 2022

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 9 mei 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 24/05/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2022

 

BES Dagorde RMW van 31 mei 2022

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 31 mei 2022 en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 24/05/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2022

 

BES Vaststellen jaarrekening 2021 deel OCMW

 

Het vast bureau besluit om de jaarrekening 2021 van het OCMW ter vaststelling te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 24/05/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2022

 

BES Deelname aan de VVSG-campagne

 

Het vast bureau gaat akkoord met de deelname aan de speeddateweek om via die weg gemotiveerde sociaal werkers te vinden voor de sociale dienst.

 

Publicatiedatum: 24/05/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.