ZITTING VAN 10 05 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Maggie Thielemans, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Notulen vast bureau van 3 mei 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 3 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Vaststellen jaarrekening 2020 OCMW

 

Het vast bureau besluit de geïntegreerde jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW zoals voorgelegd te agenderen voor vaststelling van het deel van het OCMW door de raad voor maatschappelijk welzijn en voor goedkeuring door de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Publicatie vacatures

 

Het vast bureau neemt kennis van de publicatie vacatures voor de aanwerving van OCMW- en gemeentepersoneel.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021