ZITTING VAN 18 12 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Notulen vast bureau van 11 december 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 11 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/48

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/48' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/348

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/348' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Nieuwjaarsgeschenken rustoorden

 

Het vast bureau besluit om geschenkjes te bestellen voor de oorspronkelijke bewoners van de gemeente Begijnendijk die heden verblijven in de WZC 's in een straal van twintig kilometer, bedeling ziektekiemen en virussenproof, af te spreken met de betrokken WZC 's.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Dienstencheques - verhoging inruilwaarde

 

Het vast bureau beslist om aan alle actieve huishoudhulpen (prestaties verricht na 01.07.2023) een koopkrachtverhoging van € 110 toe te kennen onder de vorm van ecocheques, cadeaucheques en/of sport- en cultuurcheques.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Stopzetting pacht

 

Het Vast Bureau aanvaardt de opzeg van de pacht van het perceel grond gelegen te Tremelo, sectie C nr 635P deel 07a 60 ca.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.