ZITTING VAN 08 04 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Notulen vast bureau van 02 april 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 02 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Dagorde RMW van 22 april 2024

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 22 april 2024 en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/15

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/15' goed.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/74

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/74' goed.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Aanstelling deeltijds administratief medewerker

 

Het vast bureau gaat over tot de aanstelling van één deeltijds administratief medewerker zorgloket C1-C3  in contractueel verband met vervangingscontract van bepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Het plaatsen van een HS-cabine Hoekje

 

Het vast bureau besluit de vraag van Fluvius tot het plaatsen van een hoogspanningscabine op een perceel grond van het OCMW (Hoekje) voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn met het advies een overeenkomst recht van opstal aan te gaan.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.