ZITTING VAN 03 11 2021 - 08:30 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Veerle Verwulgen, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Steven Vermeulen, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 NOVEMBER 2021

 

BES Notulen vast bureau van 28 oktober 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 28 oktober 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 NOVEMBER 2021

 

BES Aanstelling deskundige doelgroepenbeleid

 

Het vast bureau stelt een voltijdse deskundige B1-B3 doelgroepenbeleid/groepwerking aan met een contract bepaalde duur vanaf 09 november 2021 tot en met 08 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.