ZITTING VAN 18 03 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2024

 

BES Notulen vast bureau van 11 maart 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 11 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2024

 

BES Dagorde RMW van 28 maart 2024

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 28 maart a.s. en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/12

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/12' goed.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/58

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/58' goed.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/59

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/59' goed.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2024

 

BES Vervanging maaltijdbedeelster

 

Het vast bureau stelt een deeltijds maaltijdbedeelster D1-D3 aan met een contract van bepaalde duur vanaf 20 maart tot en met 19 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2024

 

BES Vacantverklaring technisch assistent klusjesman

 

Het vast bureau besluit de functie van één voltijds technisch assistent D1-D3 klusjesman/- vrouw in contractueel verband - met vervangingscontract  vacant.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2024

 

BES Opzeg WinSoc

 

Het vast bureau besluit de data van het Winsoc programma standaard te laten aanleveren voor verdere consultatie in de toekomst.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.