ZITTING VAN 12 02 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2024

 

BES Notulen vast bureau van 05 februari 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 05 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2024

 

BES Dagorde RMW van 22 februari 2024

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 22 februari 2024 en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/7

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/7 goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/26

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/26' goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2024

 

BES Overdracht investerings- en financieringskredieten

 

Het vast bureau besluit welke kredieten van boekjaar 2023 worden overgedragen naar boekjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2024

 

BES Toelichting werking diensten

 

Het vast bureau geeft toestemming aan personeelsleden om op 19 februari 2024 een voordracht te geven over de werking van het OCMW. Deze voordracht wordt georganiseerd door Neos Begijnendijk - Betekom.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2024

 

BES Aanstelling voltijds technisch assistent

 

Het vast bureau stelt een voltijds technisch assistent klusjesman D1-D3 met contract van bepaalde duur aan voor de periode 01 maart t.e.m. 31 oktober 2024.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.