ZITTING VAN 04 04 2022 - 17:20 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Notulen vast bureau van 28 maart 2022

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 28 maart 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 12/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 12/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Vervanging personeelslid tijdens opname palliatief

 

Het vast bureau stelt een maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 halftijds aan in vervanging van een personeelslid tijdens opname van palliatief verlof.

 

Publicatiedatum: 12/04/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.