ZITTING VAN 07 03 2022 - 18:20 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 7 MAART 2022

 

BES Notulen vast bureau van 28 februari 2022

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 28 februari 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 7 MAART 2022

 

BES Goedkeuring en kennisgeving bestelaanvragen

 

Het vast bureau neemt kennis van de bestelaanvragen en bestelbons en keurt ze goed.

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 7 MAART 2022

 

BES Contract klusjesman

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 7 MAART 2022

 

BES Functiewijziging woning De Schrans

 

Het vast bureau besluit een tijdelijke functiewijziging van het appartement De Schrans nl. van LOI naar noodwoning, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 15/03/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.