ZITTING VAN 26 04 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Notulen vast bureau van 19 april 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 19 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Vacantverklaring functie maatschappelijk werker

 

Het vast bureau besluit de functie van één halftijds maatschappelijk werker zorgloket B1-B3 vacant te verklaren in contractueel verband onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Vacantverklaring functie maatschappelijk werker

 

Het vast bureau besluit de functie van één halftijds maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 vacant te verklaren in contractueel verband onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Vacantverklaring functie maatschappelijk werker

 

Het vast bureau besluit de functie van 1,5 VTE maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 vacant te verklaren in contractueel verband met vervangingscontract.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Vacantverklaring technisch beambte E1-E3

 

Het vast bureau besluit de functie van twee deeltijdse (24/38) technisch beambtes (E1-E3) huishoudhuishoudhulp met dienstencheques vacant te verklaren in contractueel verband bepaalde duur van drie maanden, met de mogelijkheid tot een overeenkomst van onbepaalde duur vanaf de vierde maand.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Aanstelling technisch assistent bepaalde duur

 

Het vast bureau stelt een voltijdse technisch assistent D1-D3 klusjesman aan, met een contract bepaalde duur vanaf 1 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Uitbreiding bestaande opdracht van onbepaalde duur

 

Het vast bureau besluit de deskundige sociale dienst/welzijn B1-B3 aan te stellen met een bijkomend contract van onbepaalde duur à rato van 20%.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Beëindiging contract van onbepaalde duur

 

Het vast bureau besluit het ontslag op vraag van een contractueel personeelslid te aanvaarden. De arbeidsovereenkomst wordt in onderling akkoord beëindigd op 30 april 2021.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Verdere huur woning Betekomsesteenweg 54

 

Het vast bureau besluit dat de woning op de Betekomsesteenweg 54 verder wordt gehuurd door het OCMW van Volkswoningbouw en zo verder verhuurd wordt aan de meest hulpbehoevende cliënten.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021