ZITTING VAN 22 01 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Notulen vast bureau van 15 januari 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 15 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/4

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/4' goed.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/390

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/390' goed.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/11

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/11' goed.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/12

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/12' goed.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Doorschuiven in de functionele loopbaan

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024