ZITTING VAN 23 10 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2023

 

BES Notulen vast bureau van 16 oktober 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 16 oktober 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/43

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/43' goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/299

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/299' goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2023

 

BES Lokale partnerschappen

 

Het vast bureau keurt, in het kader van de Europa WSE oproep 'lokale partnerschappen', de financiering goed en verklaart zich akkoord dat IGO de promotor en penhouder is van de lokale partnerschappen.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.